na Vysočině

Metodika ošetřování ve 12r. úlu Lang/Dadant

V květnu 2014 jsem usadil do vysokého nástavku (VN) roj. Nebyl až tak velký. Samozřejmě jsem včelám hned nepodsunul 12 Jumbo rámků s mezistěnami, použil jsem jich pět a zbytek úlu oddělil uteplivkou. Včely se ihned daly do díla, postupně jsem rozšiřoval až na 10 rámků a poté nadsadil první nízký nástavek (NN) mezistěn, který stihly vystavět téměř celý. Po zakrmení rámkovým krmítkem jsem nízký nástavek podsunul pod Jumbo. Včely tedy budou zimovat na deseti rámcích ve VN, kde je dále Blinova přepážka + mezera na jeden rámek a s podsunutým NN s částečnými zásobami. Snažím se si logicky zdůvodnit postupy v metodikách pánů Řeháčka a Kamlera a všech příspěvcích v tomto vlákně včelařského fóra. Zdá se mi pochopitelný nápad s nárazovým NN umístěným pod VN, a proto jsem to vyzkoušel. Jsem zvědav, jak to bude vypadat na jaře.


Odkazy na metodiky k zakoupení.

Metodika ošetřování včelstev v 11-12 rámkovém systému Dadant + DVD

Metodika včelaření v nástavkovém úlu Eurodadant

 

Zde jsou mé postřehy z praxe:

  • Jarní rozvoj na vysokém rámku je fakt parádní a přehledný. Bohužel se včelstvo rozhodlo vyměnit časně zjara matku (jaro 2015) a než se vzpamatovalo (naštěstí vše proběhlo správně jak má), květová a smíšená snůška byla pryč. S rostoucími plochami plodu jsem doplnil plodiště na 12 rámků a nasadil medník (5 souší z minulého roku, zbytek mezistěny). Bylo zajímavé pozorovat, kdy včely započaly s výstavbou. V době silné medovicové snůšky byl medník vystaven a zanesen celkem rychle, proto jsem podsadil druhý (zde pouze mezistěny). I ten byl za 3 dny téměř hotový a postupně zanášený. Čas tohoto rozšíření jsem poznal i podle toho, že včely začaly postupně prostavovat nízký a vysoký nástavek můstky. Po nasazení mezistěn byl klid. Moc se mi líbí, že rámky L159 jsou krásně zavíčkované (u 39ek tak do 1/3).
  • Mám medomet, kde mohu vytáčet 8 rámků L159 naráz. Práce pak rychleji ubývá.
  • Příprava na zimu velice jednoduchá – spodní nástavek, který sloužil jako nárazník (v čase prověšování ale ani tady nebylo moc včel a výstavba zde neproběhla v průběhu roku žádná) se odstraní, prohlédne se plodiště, staré rámky s plodem se přesunou na stranu až za zásobní a pylové plásty (po vyběhnutí plodu se odstraní) a vytočené souše se v počtu 10ks vrátí zpět včelstvu. Počkám pak zpravidla 2 dny než si včely souše opraví, vložím kapsové krmítko a krmím a krmím. U oddělků používám krmítko rozměru Langstroth 1/1, ale u řádného včelstva jsem použil krmítko rozměru L159. Jde o to, že oddělky od začátku směřuji k vybudování pouze 10 Jumbo rámků. Více by bylo zbytečné, přijde tam potom Blinova přepážka a zjara je možné rozšiřovat. U původního včelstva ještě čekám než vyběhne plod a až poté odstraňuji tyto staré souše. Mezitím krmím do nízkého nástavku a po nakrmení ho podstavuji pod plodiště.

Tvorba oddělků (2015)

  • Pořízením nových úlů vznikl tento rok problém, kde vzít dostatek materiálu, když se rozběh sezóny v mém jediném úlu této míry nevydařil. V červnu jsem si zajistil dva matečníky a z původního úlu odebral 4 rámky plné zásob a pylu (včely po dobu nepřítomnosti matky hodně nosily a nová matka by tak neměla moc místa ke kladení, vyměnil jsem tedy tyto rámky za mezistěny). Měl jsem zásoby. Plodové rámky jsem vzal z 39ek a stahovacími páskami je připevnil za ouška do prázdných Jumbo rámků bez drátkování. Do každého úlu jsem takto vložil dva upravené plodové rámky, mezistěnu a dva krycí zásobní rámky a oddělil Blinovou přepážkou od zbytku prostoru. Po návratu matky ze snubního proletu a rozkladení, jsem postupně nahrazoval tyto rámky mezistěnami a rámky odsouval na okraje. Když byly pouze plné zásob a matka kladla do nového díla, odebral jsem je, vytočil a med s krmivem jim vrátil zpět v krmítku. Když bylo včelstvo na 10ti rámcích, nasadil jsem horní nízký nástavek a krmil. Mezistěny, co včely nevystavěly (jedny vystavěly dost a matka vtrhla do medníku a prostřední 2 rámky zakladla, druhé si medníku téměř nevšimly) jsem po medobraní odstranil a doplnil vytočeným soušemi z původního včelstva a začal krmit. Tím jsem urychlil proces pomalé výstavby.

Včelaření s mřížkou nebo bez (2017)?

  • Ačkoliv jsem spatřoval velikou výhodu této úlové sestavy ve včelaření bez mateří mřížky (MM), pro rok 2018 jsem ji zakoupil ke každému úlu. Důvodem byly nadbytečné práce v roce 2017. Matka kladla vertikálně i do nejvyšších medníků (vždy 2-3 rámky uprostřed) a použití mých oblíbených včelích výkluzů bylo téměř nemožné. Navíc se v prostoru medníků hromadili trubci a svými těly ucpávali komůrky výkluzů. Pro tento rok tedy zkusím u všech MM. Jsem si vědom toho, že to může ve včelách vyvolat rojovou náladu i toho, že medný výnos může být nižší. Uvidíme. O tom, jak to dopadlo, se tady dočtete v druhé polovině roku.